Disclaimer

King Of Shopping Pte. Ltd. (Kamer van Koophandel: 12591458), hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot www.livekaarten.be ("de Platform") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

King Of Shopping Pte. Ltd. behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

King Of Shopping Pte. Ltd. spant zich in om de inhoud van de Platform zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat er inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Platform aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van King Of Shopping Pte. Ltd.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Platform geldt een voorbehoud van mogelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met King Of Shopping Pte. Ltd. Voor op de Platform opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan King Of Shopping Pte. Ltd. in geen enkel geval aansprakelijkheid aanvaarden.

Ondersteuning

Wanneer ondersteuning wat betreft een product wordt aangeboden, zal King Of Shopping Pte. Ltd. als tussenpersoon optreden tussen koper en verkoper.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij King Of Shopping Pte. Ltd.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van King Of Shopping Pte. Ltd., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICT Recht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd